Ченець-художник – Серафіон полтавський

Ми продовжуємо розповідь про Батуринський синодик, що зберігається в колекції Чернігівського обласного історичного музея ім. В.В. Тарновського.

На цей раз в центрі нашої уваги біографія його оформлювача. Своє ім’я він писав по-різному. На сторінках синодику зустрічаємо такі підписи: ієромонах Сєрафіон, ієромонах Полтавского монастира Сєрафіон Захарієвич Б., Сєрафіон Захарієвич полтавский, ієромонах Серапіон. Його світського імені та прізвища ми не знаємо. У рубриці

Роды всечестных ієромонаховъ общых обитєлєй святыхъ згадано і його рід:

Род чєстнаго ієромонаха Сєрафіона Захарієвича полтавского. Прєставился року АХПЄ (1685) мєсяця августа Є (5) дня.

Помяни господи души усопших раб своих

Ієросхимонаха Григорія, ієромонаха Герасима, ієромонаха Гєрвасія, Євстафія, Євдокіи, Захаріи, Даніила, Маріи, Іосифа, младенца Василія, младенца Іякова, Василія, Іосифа, Христины, Михаила, Іякова, Іоанна, Іоанна, Анны, Євдокіи, ієродиякона Місаила, ієромонаха Сєрапіона.

Сторінки Батуринського синодика де записано рід ченця Серафіона

Малюнок “Танок смерті”. Репліка ієромонаха Серапіона

Як для ченця це розлогий запис, тобто це була шанована людина як за походженням так і за своїм художнім хистом. Поминальний запис свідчить, що він походив з родини священослужителів. Можливо і полтавських. Треба додаткові пошуки у полтавських архівах, щоби дати ствердну відповідь. Серед його художньої спадщини привертає увагу малюнок “Танок смерті”. Це копія зі знаменитої інкунабули 1493 р. “Нюрнберзькі хроніки” Гартмана Шеделя або як її ще називають Книга хронік – середньовічна ілюстрована (1809 кольорових ілюстрацій!) енциклопедія, яка складається з розповідей про історію людства, біблійних переказів, історії стародавніх міст, зокрема Львова тощо. Виходить, що ця інкунабула була у козацькій Полтаві, або у гетьманській столиці Батурині! Чи це був власний екземпляр Серафіона чи він брав книгу у монастирській бібліотеці ми не знаємо. Таким чином маємо доказ про дуже давні культурні зв’язки козацької України та Західної Європи. Нажаль ані в чернігівських ані в полтавських книгозбірнях цієї інкунабули не зберіглося як і загалом в Україні.

Старший науковий співробітник музею,

кандидат історичних наук Ігор Ситий