Наш календар

26 листопада у різні роки трапилося багато подій різних за змістом і за своєю вагомістю для конкретної людини, народу, країни, світу; для Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського це – День народження. 26 (14) листопада 1896 року був офіційно відкритий перший чернігівський публічний  загальнодоступний музей – Історичний музей Чернігівської губернської вченої архівної комісії (музей ЧАК). За свою понад 125-річну історію наш музей пройшов складний, напружений, насичений здобутками і втратами шлях від створення у Чернігові окремих музеїв до їхнього об’єднання в потужний науковий заклад, який сьогодні з гідністю долає всі виклики долі.

Цього року в День народження варто згадати, що 100 років назад – восени (точної дати поки що не знаємо) 1923 року був заснований Чернігівський державний музей (ЧДМ), що складався з п’яти відділів, якими стали існуючі на той час у місті музеї: українських старожитностей В.В. Тарновського, історико-археологічний (музей ЧАК), панського побуту і мистецтв, етнографічний та культів. Майже до кінця 1925 року всі музеї залишалися у своїх приміщеннях, об’єднання відбулося де-юре.

Історико-археологічний музей (кол. З’єднаний історичний музей)

Музей українських старожитностей ім. В.В. Тарновського

Музей побуту і мистецтв

В цій будівлі (до реконструкції – одному з двох будинків Гортинського)

містилися Етнографічний музей і Музей культів

Роль і місце чернігівських музеїв в історії України охарактеризував відомий історик, мистецтвознавець і архівіст,   В.Л. Модзалевський: “Загалом колекції чернігівських музеїв являють собою дуже цінні в науковому відношенні зібрання місцевої, переважно української, старовини, взаємно доповнюють один одного й без вивчення їх навряд чи можлива серйозна робота з дослідження будь-яких сторін української історії, мистецтва і літератури. Чернігів у цьому сенсі є містом, куди постійно прямують вчені й дослідники”1.

Про доцільність їхнього об’єднання говорили понад 10 років, а першим кроком був утворений в 1909 році Чернігівський з’єднаний історичний музей міський і вченої архівної комісії, в пам’ять 1000-ліття літописного існування м. Чернігова. У 1919 році заплановане об’єднання відклали, бо не знайшлося підходящого приміщення, а в 1923 – пішли іншим шляхом: для початку створили Чернігівський державний музей як єдину адміністративну одиницю.  

Першим керівником ЧДМ став Валентин Андрійович Шугаєвський, залишаючись при цьому завідувачем Музею українських старожитностей ім. В.В. Тарновського.

У 1924 році він заповнив анкету ЧДМ, де було зазначено:

  1. Тип Музея – підкреслено Всеукраинский, Губернский; від руки дописано: Основной отдел – Всеукраинский (йшлося про Музей Тарновського – Л.Л.), остальные – губернского типа.
  2. Время основания Музея – від руки написано: Как целое –1923 г.; частями – с 1896 года.
  3. Штат Музея – від руки написано: 1) Заведывающий ГосМузеем (он же Зав. Основным Отделом – Музеем Украинск. Древн. им.Тарновского); 2–5) 4 Заведывающих Отделами–Музеями (имеющими некоторую самостоятельность); 6) один помощник в основном отделе (он же Заведывающий архивом); 7) секретарь; 8) библиотекарь; 9) инструктор по экскурсионному делу (Зав. Экскур. Бюро); 10–13) 4 сторожа2

Співробітники ЧДМ в Етнографічному музеї: сидять зліва направо В.І. Зиза, зав. Музею культів В.Г. Дроздов, директор ЧДМ Ю.В. Оландер, зав. Музею ім. В.В. Тарновського В.А. Шугаєвський, зав. Історико-археологічного музею П.І. Смолічев; стоять зліва направо зав. екскурсбюро С.Г. Баран-Бутович, зав. Музею побуту і мистецтва Г.М. Вакуловський, Т.Н. Головінська, зав. Етнографічнго музею Б.К. Пилипенко. Травень 1925 р.

В 1925 році для Чернігівського державного музею знайшли приміщення, розпочався новий етап його існування.

Будинок Музею українських старожитностей – Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського (choim.org)

Історичний музей Чернігівської вченої архівної комісії – Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського (choim.org)

Музею панського побуту і мистецтв – Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського (choim.org)

Сторінки історії музею – Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського (choim.org)

Чернігівське єпархіальне давньосховище (1900-1915) – Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського (choim.org)

Вчений секретар музею

Людмила Линюк

1 Модзалевский В. Черниговские музеи //Черниговский край. – 1919, № 6 (16 окт.), с.2.

2 ДАЧО, Ф.Р-593, оп. 1, спр.1862, арк.281.