Козацька спільнота Стародубського полку

14 квітня 2017 року в Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського відбулась презентація книги “Присяга Стародубського полку 1718 року” (видавець В.М. Лозовий). Видання Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського та Науково-дослідницького центру історії та культури Лівобережної України вийшло у серії “Джерела до вивчення козацтва” і здійснене за сприяння Віталія Рябцева.

Рукописна пам’ятка зберігається в Російському державному архіві давніх актів. Вона містить списки майже 8000 українців, які заприсягалися царевичу Петру як нащадку Петра І і клялися не допомагати царевичу Олексію.

В оприлюдненому документі бачимо прізвища представників полкової та сотенної старшини, отаманів, військових музик, гармашів, козаків, міщан, посполитих та духовенства всіх сотень Стародубського полку, окрім Почепської, яка була віддана царем своєму фавориту О. Меншикову разом із козаками. З книги можна дізнатися про назви населених пунктів та церков Стародубського полку – найбільшої в Гетьманщині адміністративної одиниці, серед іншого тепер не існуючих.

Видання має два вступні нариси, які знайомлять читачів з ідентичністю Стародубщини як історичного субрегіону України та зі стародубським краєм і його елітою у складі Української козацької держави. Іменний та географічний покажчики дають можливість швидкого пошуку персоналій або населених пунктів, а карта полку станом на 1718 р. дозволяє орієнтуватися у сотенних кордонах.

Раніше в цій серії вийшли друком “Присяга Чернігівського полку 1718 року”, “Чернігівська переписна книга 1666 року”, “Ревізія Чернігівського полку 1732 року” та “Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року”, з якими можна було ознайомитися під час презентації.