Пернач полковника Григорія Іваненка

Пернач переяславського полковника Григорія Іваненка.

Друга половина XVIІІ ст.

Бронза. Довжина 40,3 см. Інв. № И-4525. Каталог В. Тарновського № 298.

На грані держака пізніший напис: “ПЄРНАЧЪ ЧЕРНИГОВСКАГО ПОЛКОВНИКА ПАВЛА ПОЛУБОТКА 1707”