Таджикський танбур

МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Танбур. 1960-ті роки. Таджикистан.

Матеріал: дерево, метал, пластмаса, жили.

Розмір: довжина – 116 см; ширина – 12 см.

Інв. № Ид-603. Надійшов до музею у 2004 році.