Стакан кінця XVII – початку XVIII ст.

Стакан. Кінець XVII – початок XVIII ст. Олава, Річь Посполита.

Майстер “LSP”. Срібло.

Н – 95 мм, D – 75 мм.

Інв. № И-3439. Каталог В.В. Тарновського № 434.