Псалій Х–ХІІ ст.

АРХЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Псалій. Х–ХІІ ст.

с. Петруші, Чернігівський район

Розкопки О.М. Веремейчик, 1987 р.

Чорний метал, кольоровий метал. Інв. № Арх-504.