Наукова конференція до 125-річчя музею

28–29 жовтня 2021 р. у Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського в умовах карантинних обмежень відбулася наукова конференція «Історико-культурний ландшафт Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського» (до 125-річчя заснування музею). У її роботі взяли участь науковці Київського університету імені Бориса Грінченка, Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана, музею ім. В.В. Тарновського та краєзнавці.

Було виголошено 20 із 40 заявлених доповідей, які торкалися широкого спектру проблематики від початків музейної справи на Чернігівщині, розвитку музеїв України у ХХ ст., вивчення окремих колекцій, історичних розвідок про експонати до окремих сторінок історії Чернігово-Сіверщини, музейної педагогіки та української ідентичності. Вони стосувалися переважно історії розвитку Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського, долі його будівель, діяльності філій, дослідження колекцій. Особливе зацікавлення викликали доповіді про сонячний годинник (ХVІІ ст.) Іллінської церкви у Чернігові, металевий пояс ХVІІ ст. з Батурина, датування будівництва Георгіївської церкви в Седневі, життя представників родини Лизогубів у містечку над Сновом в 1918–1922 роках.

Тексти наданих доповідей будуть надруковані у черговому номері музейного збірника «Скарбниця української культури», який побачить світ у 2022 році.