До 400-річчя магдебурзького права Чернігова: історичний прапор

У попередньому матеріалі ми розглянули історію герба та печатки нашого міста. Не менш цікава історія міського прапора Чернігова, бо його символіка тісно пов’язана з міською печаткою і свідчить про вплив сфрагістики на формування зображень міських прапорів Гетьманщини. За дослідженнями Юрія Савчука, в Україні першу згадку про міські прапори знаходимо у привілеї Сигізмунда І Старого львівським міщанам на міський герб від 27 січня 1526 р. Потім прапори, на яких зображувались герби, згадуються у привілеях Корсуню (1585 р.), Переяславу (1620 р.), Богуславу (1620 р.), Козельцю (1663 р.).

Опис чернігівського прапора був зроблений 1786 р. Опанасом Шафонським: “Магистрат Черниговский имеет, по старому обыкновению, особливое магистратовое знамье, которое в торжественных выходах обще с цеховыми употребляется, треугольное, и состоит из голубого штофу. На одной стороне написан образ Преображения Господня; по сторонам сего образа на правой – пророк Мойсей, а на левой пророк Илия, в подножии онаго Святый апостол Иоанн, апостол Петр и апостол Ияков; на другой стороне прежний магистратский герб. Кайма онаго знамя желтого штофу, по краям которой, воместо позументу, золотыя и сребная сусальныя полосы и шелковым шнурком обшиты. На верху древка деревянная позолоченная булава и над оною такой же крест”.

Зображення озброєного воїна варто, на нашу думку, трактувати ширше, аніж як тільки св. Владислава. Схиляємося до того, що так було і за Гетьманщини. Перед нами узагальнений образ захисника рідної землі. Витоки цього зображення сягають часів Київської Русі. Щось подібне бачимо на князівських печатках. Також можна розглядати цей малюнок як уособлення легендарного засновника Чернігова князя Чорного. Окрім цього, 1625 р. був створений козацький загін для охорони Чернігова (до речі, це перша документальна згадка про чернігівських козаків, окрім звісток про легендарну Сновську Січ). Отже, трактування св. Владислава як козака теж має історичне підґрунтя.

Стосовно сюжету “Преображення Господнє”, то воно на міському прапорі теж було не випадкове. Адже в Чернігові стоїть один з найстаріших мурованих храмів східного слов’янства – Спасо-Преображенський собор ХІ ст., який для чернігівців завжди був головним осередком віри і духовності.

Авторским колективом у складі Ігоря Ситого, Людмили Посьмашної, Сергія Леп’явки була зроблена реконструкція прапора за описом Опанаса Шафонського (див. малюнок).

Старший науковий співробітник музею,

кандидат історичних наук Ігор Ситий