Домра-контрабас

МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Домра-контрабас. 1950-ті роки.

Матеріал: дерево, метал, пластмаса.

Розмір: довжина – 160 см; ширина – 77 мм.

Інв. № Ид-511. Надійшла до музею у 2004 році.