446102532_1_1000x700_moneta-nbu-2017-roku-tetyana-yablonska-rovno