27 березня

27 березня 1719 року до Густинського монастиря було вкладене Євангеліє зі срібним окладом з написом «Сие Евангелие сооружися, во славу живоначальныя Троицы до обители Свято-Густынския кошитом тоея же обители при всечестном игумене иеромонасе Иосифе Гугуревиче и старанням и коштом Иосафа Сенютовича, року 1719 марта дня 27».

Євангеліє початку ХVІІІ ст. з музейного зібрання