25 березня

25 березня 1784 року до Воскресенської церкви м.Сосниці Семеном Ігнатенко було вкладене Євангеліє зі срібним окладом з написом «1784 года месяца марта 25 дня зделано Евангелие коштом и старанием Семиона Игнатенка з женою его Аною Николаевною в церковь Воскресенскую Сосницкую».

Євангеліє зі срібним окладом з музейної колекції