24 березня

24 березня 1709 року гетьман Іван Скоропадський видав значковому товаришу Михайло Корсаку універсал на маєтності (Семенівка, Грем’яч) на території Стародубського полку.

Універсал І.Скоропадського від 24 березня 1709 р. з колекції Василя Тарновського