22 вересня

22 вересня 1896 року – відкрито мощі чернігівського архієпископа Феодосія Углицького.

Матеріали про Феодосія Углицького у книзі «Картины церковной жизни Черниговской епархии из ІХ вековой ее истории» (Київ, 1911 р.). Музейне зібрання