18 листопада

18 листопада 1708 року гетьман Іван Скоропадський надав універсал значковому товаришу Яківу Лизогубу на маєтності.

Універсал Іван Скоропадського від 18 листопада 1708 року. Колекція Василя Тарновського