Аграф полковника Храповицького

Аграф від шапки з гербом полковника Храповицького. XVIІІ ст.

Срібло. Н – 12 см. Інв. № И-3313. Каталог В.Тарновського № 558.