Ґудзик XVIІ– XVIІІ ст.

Ґудзик. XVIІ– XVIІІ ст.

Срібло. Інв. № И-3324.

Каталог В.В. Тарновського № 860–861.