Чорнильниця генерального підскарбія Якова Марковича

Каламар – чорнильниця запоясна генерального підскарбія Війська Запорозького Якова Марковича. Початок XVIІІ ст.

Срібло. Н – 2 см, довжина – 16,5 см.

Інв. № И-3174. Каталог В.В. Тарновського № 482. Надійшла від нащадка Марковичів