Стародрук 1778 року

Стародрук. Гаврило Петров; ред. Платон Левшин. “Собраніє разных поученій на всі воскресные и праздничные дни”. Березень 1778 р. Друкарня Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря.

Інв. № Ал-378.

Каталог друкованих книг Музею українських старожитностей В.В. Тарновського 1901 р. Т. 1. Від. 1, № 59.