Скроневе кільце Х ст.

АРХЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Кільце скроневе. Х ст.

Виповзів. Посад. Розкопки О.П. Моці, В.М. Скорохода, 2012 р.

Білий метал. Інв. № Арх-1909.