Скроневе кільце ХІІ ст.

Скроневе кільце. Друга половина ХІІ ст. Княжа Гора.

Срібло. Інв. № А-5/49. Каталог В.В. Тарновського № 300.