Попона XVIІ ст.

Попона (турецький молитовний килимок). Кінець XVIІ ст.

Вовна, золотні та срібні нитки. 195 х 135 см.

Інв. № И-3320. Каталог В. Тарновського № 248.

Належала стародубському полковнику М. Миклашевському