Плахта кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Плахта. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.

Вовна, бавовна. 162х45 см. Інв. № Ит-2399.