Облік музейних колекцій. Нормативна база і практична робота

15 лютого  2018 р. Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського провів семінар з обліку музейних колекцій для співробітників музеїв області.

У 2016 р. Міністерство культури України  затвердило Інструкцію з організації обліку музейних предметів та Положення про фондово-закупівельну комісію музею, впровадження яких у практичну діяльність музею викликало чимало питань.

Протягом 2017 р. музей імені В.В. Тарновського адаптував ці нормативні документи для себе: розробляв форми актів приймання-передавання музейних предметів, заяв і цивільно-правових договорів, протоколів ФЗК з обговорення різних питань порядку денного тощо. Спирались на попередні внутрішні документи, цікавилися досвідом колег з інших українських музеїв. Після консультації зі спеціалістом Міністерства культури були розроблені нові положення про фондово-закупівельну комісію Чернігівського обласного історичного музею імені В.В. Тарновського та фондову комісію його філії – Військово-історичного музею, яка веде окремий облік музейного зібрання; завершується підготовка і нової інструкції музею імені В.В. Тарновського з обліку музейних предметів. Тож своїми напрацюваннями вирішили поділитися з колегами.

У семінарі взяло участь 28 співробітників комунальних музеїв області, у тому числі головні зберігачі обласних музеїв імені Григорія Галагана та Михайла Коцюбинського, Менського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Прилуцького краєзнавчих музеїв та інших, які вже впроваджують нові інструкції. Заступник директора музею з наукової роботи Л. Линюк і головний зберігач Г. Арендар розповіли присутнім про новації в діяльності ФЗК і порядку обліку, нагадали про вимоги до основних і допоміжних облікових документів. Відбувався жвавий діалог. Найбільше питань стосувалося вимог отримувати заяви та укладати угоди з власниками речей про передачу, дарування, закупівлю їх до музеїв, видачу музейних предметів на тимчасове користування іншим установам, наукові уніфіковані паспорти на музейні предмети; торкнулися й електронного обліку музейних предметів. Всі бажаючі могли отримати в електронному варіанті текст Інструкції з організації обліку музейних предметів (наказ МК № 580 від 27.07.2016) і додатки до неї, а також Положення про фондово-закупівельну комісію Чернігівського обласного історичного музею імені В.В.Тарновського та протоколи чотирьох її засідань, консультацію не лише з питань науково-фондової роботи, а й інших напрямів діяльності.

Семінар був корисний не лише для слухачів (сподіваємося), а і для його організаторів: показав, які питання при підготовці нової музейної інструкції з обліку треба прописати чіткіше, на чому варто активніше наголошувати на засіданнях ФЗК та у заявах і угодах з приватними особами.