Нові поповнення бібліотеки Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського

В період з 1 червня 2014 р. по 1 листопада 2014 р. до бібліотеки музею надійшло 144 примірники літератури. Монографічні дослідження, опрацьовані і введені до наукового обігу історичні джерела, науково-популярні видання розкривають різні сторінки історії України, на яких відображена й історія Чернігівщини. Не менш вагомі й цікаві як для аматорів, так і для науковців науково-публіцистичні твори. Чимало з них заслуговують на особливу увагу користувачів, тож нижче пропонуємо інформацію про деякі видання.

 1. Таїрова-Яковлева Т.Г. Іван Мазепа і Російська імперія /Пер. з рос. Ю.А. Мицика. – К.: ТОВ “Видавництво КЛІО”, 2013. – 403 с., іл. Використовуючи матеріали російських та українських архівів, відомий історик розглядає обставини приходу Мазепи до влади, його стосунки з Петром І, внутрішню політику, особисті та ділові взаємини зі старшиною й оточенням російського царя, а також аналізує причини переходу Мазепи до шведів.
 2. Орлик П. Діаріуш подорожній, який в ім’я Троїці найсвятішої, розпочатий в року 1720 місяця жовтня дня 10-го /Факсимільне видання у 5-ти книгах /Передмова О. Ковалевська; вступ. І. Дмитришин. – К.: Темпора, 2013. Перша повна публікація “Діаріушу” у вільному доступі для широкого загалу: науковців і дослідників, усіх, хто цікавиться українською та європейською історією, неодмінно дасть поштовх новій сторінці східноєвропейських історичних досліджень. Єдина “вада” видання – це повне відтворення оригіналу, тобто воно написане старою французькою мовою.
 3. Ревізія Чернігівського полку 1732 року /Упор. та вступ І. Ситий, С. Горобець, передмова Ірина Кривошия. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014 – 720 с. У виданні вперше публікується повний текст унікальної пам’ятки – ревізії Чернігівського полку 1732 р. Її матеріали дають можливість ознайомитися з кількісним і поіменним складом населення однієї з адміністративно-територіальних одиниць Української козацької держави – Чернігівського полку. Одним з упорядників книги є старший науковий співробітник Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського, кандидат історичних наук Ігор Ситий. Варто нагадати, що у 2011 р. ці ж автори видали “Присягу Чернігівського полку 1718 р.”.
 4. Листи Михайла та Марії Могилянських до Іллі Шрага (1907–1917 рр.): Наукове видання /Упор., передмова, примітки Т.П. Демченко, С.Г. Іваницької. – Чернігів: Просвіта, 2014. – 144 с. Книга являє собою перше наукове видання листів адвоката, публіциста, літературного критика й письменника М.М. Могилянського (1873–1942) та його матері Марії Миколаївни (1855–1918) до відомого громадко-політичного діяча І.Л. Шрага (1847–1919), написаних у 1907–1917 рр. Переважна більшість опублікованих документів зберігається у Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського.
 5. Таранушенко С.А. Деревяна монументальна архітектура Лівобережної України. Повна редакція Стефан Таранушенко; переднє слово С.І. Білокінь; передм., наук. ред., додатки В.В. Вечерський; упор., прим., О.О. Савчук. – Харків: Видавець Савчук О.О., 2014. – 864 с.; 1033 іл. – Серія “Слобожанський світ”. Випуск 8. Книга є першим повним виданням рукопису С.А. Таранушенка (1889–1976) “Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України” (1967). До видання вперше увійшов весь ілюстративний ряд (світлини, кресленики, схеми аналізу пропорцій), запланований автором. Сьогодні – це подекуди єдине джерело, у якому зафіксовані дерев’яні церкви нашого краю, знищені комуністичною владою.
 6. Петров В. Розвідки / У 3-х томах. Упорядник, автор передмови та приміток В’ячеслав Брюховецький – К.: Темпора, 2013. У тритомному зібранні наукових розвідок Віктора Платоновича Петрова (Віктора Бера, Бориса Веріго, Віктора Петренка) представлена значна частина творчої спадщини видатного вченого в царинах літературознавства, фольклористики, етнографії, археології, мовознавства, етнології, історіософії, філософії та релігієзнавства. Уміщено також більшу частину відомих його статей про творчість Григорія Сковороди, Пантелеймона Куліша, Тараса Шевченка.
 7. Бойко В., Казіміров Д., Леп’явко С. Владні інституції Чернігово-Сіверщини: ілюстрована історія. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. – 192 с. Видання презентує майже тисячолітній період історії владних інституцій на Чернігово-Сіверщині. Вміщені в альбомі карти, атрибути влади, документи, біографії та інші матеріали у послідовній формі висвітлюють структуру адміністративно-територіальних одиниць, процес становлення органів державної влади та місцевого самоврядування. При створенні альбому були використане зібрання Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського.
 8. Зозуля С.Ю. Ніжин модерної доби: студії з історіографії, пам’яткознавства, персоналістики [Монографія]. – К.: Видавець Олег Філюк, 2014. – 344 с., іл. Монографія включає в себе добірку різних за сюжетами, але вбудованих у межах визначених тематичних напрямів авторських досліджень окремого регіону Українського Північно-Дніпровського Лівобережжі – Ніжина і його найближчої округи першої половини XVII – початку ХХІ ст.
 9. Горобець С. Заснування і походження назв сіл Чернігівського району. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. – 216 с. Видання являє собою спробу узагальнити відомості про час виникнення поселень Чернігівського району, чітко зафіксувати першу писемну згадку про них у джерелах, а також переосмислення давно відомих версій та гіпотез про походження назв (з автографом автора).
 10. Кужельний І.Д. Звеничів і звеничівці. – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – 440 с: 48 с. іл. Книга про історію села Звеничів, що на Ріпкинщині, заснованого на правому березі літописної річки Свинь більше як тисяча років тому, незвичайні долі його людей, їх героїку і трудову звитягу, палку любов до рідного краю.
 11. Моренець В. Чернігівський процес. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 256 с. У книзі розкривається маловідома сторінка нашої історії – підготовку та проведення судового процесу над військовими злочинцями восени 1947 року в м. Чернігові (з автографом автора).
 12. Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни: Збірник документів, матеріалів та спогадів. – К.: Український центр вивчення історії Голокосту, 2013. – 208 с.; іл. Збірник є першою в історіографії спробою привернути увагу істориків та широкого читацького загалу до проблематики, пов’язаної з нацистською політикою переслідувань та вбивств ромів (циган) на окупованих теренах України в період Другої світової війни шляхом комплексного викладення відомостей про існуюче коло невивчених питань, подання різноманітних видів джерел, що дотепер лишаються невідомими або маловивченими, а також оригінальних усно історичних свідчень.
 13. Кашеварова Н.Г., Малолетова Н.И. Деятельность оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны: Справочник-указатель архивных документов из киевских собраний. – К., 2006. – 577 с.; ил. У Довіднику розкривається склад і зміст київського, найбільшого з відомих, масиву документів Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга, що здійснював у період Другої світової війни тотальну конфіскацію та привласнення Третім рейхом культурних і наукових цінностей, створення ідеологічних обґрунтувань завоювань рейху.
 14. Київ: війна, влада, суспільство. 1939–1945 рр. (За документами радянських спецслужб та нацистської окупаційної адміністрації). – К., Темпора, 2014. – 864 с., фото. У науково-документальному виданні подані матеріали про перебіг подій Другої світової війни в Києві. Крізь призму документів радянських спецслужб, нацистських каральних органів та цивільної окупаційної адміністрації, більшість з яких публікується вперше, авторський колектив намагався простежити місце столичного соціуму в системі функціонування державних структур, показати вплив війни на життя пересічного громадянина.
 15. Береговий В.Г. Спортивне сузір’я Чернігівщини. – Чернігів, 2014. – 128 с. У книзі вміщені літературні портрети провідних спортсменів і тренерів, які своїми спортивними здобутками прославили Чернігівщину (з автографом автора). Чернігівцям буде цікаво дізнатися, що відомий боксер Олександр Усик певний час жив у с. Риботин Коропського району.
 16. Память і шана. Леонід Палажченко. Спогади сучасників. – К., 2014. – 320 с., іл. Документально-публіцистичне видання про колишнього першого секретаря Чернігівського обкому комсомолу, першого секретаря Чернігівського райкому партії, згодом – першого секретаря Волинського і Чернігівського обкомів Компартії України Героя Соціалістичної Праці Союзу РСР Леоніда Івановича Палажченка. Книга містить спогади рідних і друзів, багатьох відомих політиків, колишніх депутатів Верховної Ради СРСР та УРСР, місцевих рад, керівників партійних організацій. Ілюстрована архівними фотографіями та документами. Це видання здійснене клопотанням Надзвичайного і Повноважного посла України Петра Шаповала, який і передав її до музейної бібліотеки.
 17. Скарби музею. Альбом: До 120-ї річниці заснування Прилуцького краєзнавчого музею ім. В.І. Маслова. – К., 2014. – 138 с. іл. Видання презентує окремі музейні експонати зібрані протягом 120 років існування музею. Альбом знайомить з історією творення музею, з видатними постатями, що стояли біля витоків розвитку музейної справи Прилуччини та зробили вагомий внесок у комплектування та збереження музейних скарбів
 18. Печорний П. Альбом. – К.: Софія, 2014. – 158 с.: іл. У книзі представлені твори відомого майстра декоративного розпису, народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, уродженця Ріпок. Видання було подароване музейній бібліотеці майстром під час зустрічі з ним у Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського на День Незалежності.

Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського щиро дякує всім авторам, видавництвам, просто небайдужим людям, які в цей фінансово непростий час турбуються про поповнення музейної бібліотеки.