Нові археологічні дослідження Чернігівщини

13 квітня в Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського відкрилася виставка “Нові археологічні дослідження Чернігівщини”, що традиційно створена до Міжнародного Дня пам’яток і визначних місць (18 квітня) й репрезентує найбільш цікаві знахідки переважно останнього польового сезону 12-ти археологічних експедицій на території Чернігівської області.

Дослідження проводились представниками Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського, Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка (НУЧК), Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (НДУ),   Інституту археології НАН України (ІА НАНУ), ДП «Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служби України” Інституту археології НАН України  (ОАСУ)  та ДП “Старожитності Полісся”.

Чернігівська експедиція (керівник – кандидат історичних наук, доцент НУЧК О.Є. Черненко)  продовжила роботи на території Чернігівського Дитинця. Експонуються матеріали ХІІ – початку ХІІІ ст. (фрагменти порцелянового посуду з Сирії та Ірану, скляні вироби, крейдяний хрестик, бутероль, сокира).

Лівобережна експедиція ІА НАНУ (керівник – кандидат історичних наук А.Л. Казаков) здійснювала охоронні археологічні розкопки в різних місцях на території Чернігова. Представлені знахідки давньоруського часу, серед них – хрестик, деталь хоросу, книжкова застібка, вістря стріл, шпильки та крейдяне яйце.

Новгород-Сіверська експедиція (керівники – кандидати історичних наук, доценти НУЧК О.Є. Черненко та НДУ І.С. Кедун) проводила дослідження на території давньоруського посаду (район сучасної Базарної площі). Отримана значна колекція археологічних знахідок, привертають увагу – бурштиновий хрестик, персні, лунниця, вістря стріл, шпора ХІІ – початку ХІІІ ст.

Із розкопок на території Покровської церкви м. Ніжина (керівник – кандидат історичних наук, доцент НДУ  І.С. Кедун) походить цікава колекція скляних виробів  та монет XVIII–XIX ст.

Мезинська експедиція (керівники – кандидат історичних наук, доцент НУЧК О.Є. Черненко та старший науковий співробітник НУЧК Р.М. Луценко) продовжила розкопки на території Мізинського національного природного парку.

Із Городища-ІІ у с. Малий Листвен (керівник – кандидат історичних наук, доцент НУЧК О.Є. Черненко) представлені побутові речі різних епох.

На Виповзівському археологічному комплексі досліджені споруди ХІІ ст. (керівники – доктор історичних наук, завідувач відділу ІА НАНУ О.П. Моця, кандидат історичних наук, старший викладач НУЧК В.М. Скороход). Серед знахідок – енколпіон, фрагмент дирхема, щиток персня.

В смт Седневі (керівник – кандидат історичних наук, старший викладач НУЧК В.М. Скороход) проводились роботи на городищі Трифонівщина та поселенні Орешня-2. Представлено комплекс знахідок післямонгольского часу та срібні монети кінця XIV – початку ХV ст.

У Любечі (керівник – кандидат історичних наук, доцент НУЧК О.М. Веремейчик) продовжувались дослідження поблизу кам’яниці П. Полуботка. Привертають увагу фаянсові тарілки XVIII ст.

У Батурині (керівник – старший науковий співробітник НУЧК  Ю.М. Ситий)    розкопані житла середини – другої половини ХІІІ ст. З посаду Батурина походить частина ліпної посудини  VIII–IX ст.

Найдавніші знаряддя праці та фрагменти посуду (V–IV тис. до н.е.) надані експедицією Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського (керівник – кандидат історичних наук старший науковий співробітник музею Є.В. Ногін).

Унікальний комплекс з поховань могильника зарубинецької культури (ІІ ст. до н.е. – І н.е.) досліджений спільною експедицією ОАСУ  та ДП “Старожитності Полісся” біля с. Моргуличі Чернігівського району.  (Керівник – старший науковий співробітник ОАСУ   Г.В. Жаров).

Під час відкриття відбулися презентації експедицій їх керівниками, були присутні науковці, студенти, музейники, краєзнавці та учасники XVII Міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів.

Загалом на виставці представлено  160 експонатів.

Виставка працюватиме до кінця вересня 2018 року, але окремі матеріали (з Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського, Батурина) експонуватимуться лише протягом місяця.

завідувачка I  науково-експозиційного відділу музею Вікторія Мудрицька,

старший науковий співробітник відділу науково-фондової роботи музею Людмила Сита