Нові археологічні дослідження Чернігівщини–2016

14 квітня 2017 року в Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського відкрилася виставка “Нові археологічні дослідження Чернігівщини”, що традиційно створена до Міжнародного Дня пам’яток і визначних місць (18 квітня) й репрезентує найбільш цікаві знахідки останнього польового сезону на території Чернігівської області. Представлені матеріали розкопок 10-ти археологічних експедицій – Чернігівської, Мезинської, Новгород-Сіверської, Ніжинської, Виповзівської, Седнівської, Батуринської, Любецької, Лиственської та Лівобережної.

Археологічні дослідження проводились Чернігівським історичним музеєм імені В.В. Тарновського (ЧІМ), Чернігівським національним педагогічним університетом імені Т.Г. Шевченка (ЧНПУ), Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя (НДУ), ДП “Старожитності Полісся”.

Вивчення пам’яток археології відбувалися відповідно до Цільової програми археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013–2020 роки, а Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського був замовником п’яти з них.

Чернігівська експедиція (керівник – кандидат історичних наук, доцент О.Є. Черненко (ЧНПУ)) проводила роботи на території Чернігівського Дитинця. Представлені матеріали ХІІ ст. та ХVІІ–ХІХ ст. (скляний кухоль, алебарда) та давньоруський хрестик з емаллю, знайдений біля Іллінської церкви.

Новгород-Сіверська експедиція (керівники – кандидати історичних наук, доценти О.Є. Черненко (ЧНПУ), І.С. Кедун (НДУ)) продовжила дослідження на посаді міста. Отримана значна колекція археологічних знахідок, серед яких найцікавіші – енколпіон XIV–XV ст., монети та гральні фішки XV– XVІІІ ст.

Із розкопок поселення Магерки-І в м. Ніжині (керівник – кандидат історичних наук, доцент І.С. Кедун (НДУ)) походять фрагменти кольчуги та вістря стріли ХІ ст.

Мезинська експедиція (керівники – кандидат історичних наук, доцент О.Є. Черненко та старший науковий співробітник Р.М. Луценко (ЧНПУ)) продовжила розкопки на території Мізинського національного природного парку. З-поміж здобутого нею привертає увагу формочка для лиття прикраси.

На городищі та посаді Виповзівського археологічного комплексу досліджені споруди давньоруського часу (керівники – доктор історичних наук О.П. Моця (Інститут археології НАН України), кандидат історичних наук, старший викладач В.М. Скороход (ЧНПУ). Серед знахідок – орнаментоване кістяне вістря, різноманітні скляні намистини, в тому числі бісер Х ст.

У Любечі (керівник – кандидат історичних наук, доцент О.М. Веремейчик (ЧНПУ)) була розкопана споруда ХVІІ ст. поблизу кам’яниці П. Полуботка. Серед унікальних знахідок – бронзова особиста печатка ХVІІ ст. та решма Х ст.

Із Городища-І у с. Малий Листвен Ріпкинського району (керівник – старший науковий співробітник О.М. Бондар (ЧІМ)) представлені побутові речі різних епох.

У смт Седневі (керівники – доктор історичних наук О.П. Моця (ІА НАН України), кандидат історичних наук, старший викладач В.М. Скороход (ЧНПУ)) на території філії Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського “Садиба родини Лизогубів” проведено розріз “Батиєвого Валу” та досліджена ділянка біля будинку Лизогубів. Привертає увагу орнаментована кістка.

Батуринська археологічна експедиція (керівник – старший науковий співробітник Ю.М. Ситий (ЧНПУ)) представила фрагменти кахлів кінця XVII – початку XVIIІ ст. Здобутком неолітичного загону цієї експедиції (керівник – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Є.В. Ногін (ЧІМ)) є посудина-монокль середини 4 тис. до н.е.

Минулого року були представлені окремі частини орнаментованих посудин доби бронзи (середина 3 тисячоліття до н.е. та XVII–XVI ст. до н.е.) з розкопок Лівобережної експедиції ДП “Старожитності Полісся” на території Городнянського та Ріпкинського районів (керівник старший науковий співробітник Г.В. Жаров). Тепер ми маємо можливість побачити їх цілі відреставровані форми.

Окремий розділ виставки присвячений пам’яті відомого чернігівського археолога Володимира Петровича Коваленка (1954–2016), якому 10 квітня мало виповнитися 63 роки. Експонуються світлини та найцікавіші знахідки його експедицій, привертає увагу комплекс прикрас зі скандинавського поховання Х ст. біля с. Шестовиця.

Під час відкриття керівники експедицій зробили презентації своїх минулорічних досліджень для науковців, музейників, студентів, краєзнавців.

На виставці представлено близько 200 експонатів.

Виставка працюватиме до кінця вересня 2017 року.