Науковий співробітник музею здобув науковий ступінь кандидата історичних наук

Фото-00843 грудня в Інституті археології НАН України відбувся захист дисертації “Неоліт Північно-Східної України” за спеціальністю 07.00.04 – археологія. Здобувач – науковий співробітник Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського Євгеній Володимирович Ногін.

Тривала перерва у вивченні неолітичних пам’яток нашого краю обумовила актуальність даної теми. Метою дослідження стала культурна диференціація неолітичних пам’яток та встановлення послідовності й хронологічних рамок певних культурних явищ середини VI – першої половини ІІІ тис. до н.е. Його джерельну базу становлять колекції, що зберігаються в Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського та Інституті археології НАН України.

Опрацювавши доробок своїх попередників за 130 років, виділивши в ньому 5 етапів, картографувавши понад 400 пам’яток доби на території Чернігівської та Сумської областей, детально проаналізувавши їхній матеріал, Є. Ногін запропонував до наукової дискусії нове бачення структури поселень. Вона складається з 3 “провінцій”, пов’язаних із басейнами річок Чернігово-Сіверського краю. Він запровадив до наукового обігу нові матеріали з 5 самостійно розкопаних поселень, та неопублікованих досліджень В.І. Непріної.

Розгляд культурно-історичних процесів дозволив визначити основні напрямки культурних зв’язків та орієнтацію населення “провінцій” на різні культурні зони, що й зумовило своєрідність неолітичної культури кожної з них.

Науковим керівником дисертанта став М.І. Товкайло, к.і.н., старший науковий співробітник Інституту археології НАН України, який з об’єктивних причин не зміг взяти участь у захисті, адже наразі перебуває “в полі”, досліджуючи неолітичні пам’ятки. Офіційні опоненти – О.С. Ситник, д.і.н., завідувач відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича та О.М. Титова, к.і.н., директор Центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури у своїх виступах відзначили високий рівень праці пошукача, що попри незначні зауваження цілковито заслуговує на присудження ступеня кандидата історичних наук.

Фото-0086У своїх виступах науковці інституту також відзначили високу якість досліджень і звернули увагу на необхідність їхнього продовження. Найбільше раділи співробітники Відділу археології кам’яної доби, очолюваного Л.Л. Залізняком, які цю подію охарактеризували як “неолітична революція”, адже цього дня також блискавично була захищена ще одна неолітична робота співробітниці історико-краєзнавчого музею м. Винники О. Ленартович.

Члени спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій при Інституті археології НАН України одноголосним рішенням підтримали запропоновану роботу та проголосували за присудження вченого ступеня кандидат історичних наук науковому співробітнику Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського Євгенію Володимировичу Ногіну.

Колектив музею щиро вітає Євгенія Ногіна із захищеною дисертацією і чекає наступну, тепер вже докторську!