Літопис Самовидця

Літопис Самовидця. XVIII ст. Рукопис.

Папір. Інв. № Ал-8. Каталог В. Тарновського 1900 р. № 2-р.