Листи Петра Рєдкіна Василю Тарновському

14 листопада 2022 року в Чернігівському історичному музеї ым. В.В.Тарновського відбулася презентація книги «Листи Петра Рєдкіна Василю Тарновському-старшому: 1833–1866». Епістолярний комплекс, що складається із сорока дев’яти листів, зберігається в фондах музею, є цінним історичним джерелом для дослідження ключових подій історії середини ХIХ століття.  Листування випускників Ніжинської гімназії вищих наук Петра Рєдкіна, згодом відомого юриста-науковця, педагога та Василя Тарновського – громадського діяча, благодійника,  тривало впродовж тридцяти трьох років. Видання підготовлено до друку науковими співробітниками музею Світланою Половніковою, Наталією Самохіною та викладачами Київського університету імені Бориса Грінченка доцентами Марина Будзар, Євгеном Ковальовим та студенткою Тетяною Терещенко.

Провівши фундаментальну роботу над вивченням листування, працівники музею разом із київськими колегами видали своєрідний історичний посібник з історії тих часів.Листування було раніше відоме фрагментарно. Значну роль у підготовці цього видання зіграли доценти університету імені Грінченка Євген Ковальов і Марина Будзар.