Кістень ХІІ – початку ХІІІ ст.

АРХЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Кістень. ХІІ – початок ХІІІ ст.

Поселення Ліскове І.

Розкопки О.В. Шекуна, 1982 р.

Кольоровий метал. Інв. № Арх-612