Кінська збруя XVIІІ ст.

Кінська збруя. XVIІІ ст.

Срібло, шкіра. Інв. № И-3070. Каталог В.Тарновського № 246.