Книга «Золото – державі! Торгсин у радянській Україні, 1931–1936»

27 листопада 2020 року в Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського відбулася презентація монографії «Золото – державі! Торгсин у радянській Україні, 1931–1936» старшого наукового співробітника, кандидата історичних наук Миколи Гороха. У цьому безперечно унікальному виданні, воно є першим в Україні з даної проблематики, висвітлюється історія організації, що стала владним інструментом викачування у населення цінностей в ім’я форсованої військово-промислової модернізації СРСР. На основі широкого кола архівних документів, усних свідчень, мемуарів, досліджень українських та зарубіжних науковців автор відтворив драматичну картину повсякдення українського суспільства в епоху Голодомору.

Чимало родин вижили, зокрема завдяки Торгсину. Однак за життя їм довелося сплатити дорогу ціну – втратити частину історії, культури, національної ідентичності. Організація уособлювала все те вороже, з чим боровся соціалізм – ринкові відносини, легальний обіг іноземної валюти і коштовностей, спекуляцію, експлуатацію. У гонитві за грошима для індустріалізації сталінська влада без вагань налагодила через Торгсин продаж їжі за найвищими експортними цінами в обмін на золото, срібло, валюту, інші цінності. Як зауважив автор, повернення із забуття, осмислення історії Торгсину доповнює картину сталінської політики творення голоду як складової геноциду в Україні.

Книга спрямована на широке коло читачів: як професійних істориків, так і пересічних читачів. Вона щедро ілюстрована світлинами, більшість з яких вперше вводиться до наукового обігу. Кожен її розділ висвітлює певні аспекти функціонування Торгсину – історичні особливості становлення, регіональну специфіку формування торговельної мережі, професіонально-освітній рівень, соціальне походження торгсинівської номенклатури, обсяги скуповування побутового золота, срібла, коштовного каміння, іноземної валюти.

Монографія була опублікована в рамках науково-видавничої програми Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору (HREC in Ukraine) за організаційної підтримки Інституту історії України НАН України, Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського та завдяки грантовій програмі Науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору (HREC) при Канадському інституті українських студій Альбертського університету.