Ключ Х–ХІІ ст.

АРХЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Ключ. Х – перша половина ХІІ ст.

ур. Коровель, с. Шестовиця, Чернігівський район

Розкопки О.П. Моці, В.П. Коваленка, Ю.М. Ситого, 1998 р.

Чорний метал. Інв. № Арх-1509.