Келеп XVIІ–XVIІІ ст.

Келеп. XVIІ–XVIІІ ст.

Залізо. Довжина 17,6 см.

Інв. № И-4535. Каталог В.В. Тарновського № 469.