Каламар генерального судді Василя Кочубея

Каламар запоясний генерального судді Василя Кочубея. Початок XVIІІ ст.

Мідний сплав, мідь. Н – 2,5 см, L – 22 см. Інв. № И-3173. Каталог В.Тарновського № 481.

Отриманий у дарунок від нащадка – Василя Васильовича Кочубея