Застібки для одягу XVIІІ ст.

Застібки для верхнього одягу. XVIІІ ст.

Срібло.

Інв. № И-3358. Каталог В.В. Тарновського № 855.