Гривня київського типу ХІІ – ХІІІ ст.

Гривня київського типу. ХІІ – перша третина ХІІІ ст. Княжа Гора.

Срібло. Інв. № А 5/717/5. Каталог В.В. Тарновського № 5–7.