Гривна шийна ХІІ–ХІІІ ст.

АРХЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Гривна шийна. Кінець ХІІ – початок ХІІІ ст.

Чернігів, Вал. Скарб біля залишків воріт на княжий двір.

Розкопки В.П. Коваленка, 1985 р.

Срібло. Діаметр 245 мм. Інв. № Арх-226.