Гребінь ХІІ–ХІІІ ст.

АРХЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Гребінь. ХІІ – перша половина ХІІІ ст.

Шестовиця. Розкопки О.П. Моці, В.П. Коваленка, Ю.М. Ситого, 2009 р.

Кістка, метал. Інв. № Арх-1844.