Гребінь ХІІ – початку ХІІІ ст.

АРХЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Гребінь. ХІІ – початок ХІІІ ст.

Шестовиця, посад городища Коровель.

Розкопки В.П. Коваленка, 2009 р. Ріг. Інв. № Арх-1843.