Козацька Україна крізь призму печаток

5 квітня 2017 року в Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського відбулася презентація унікального видання “Козацька Україна: печатки, герби та емблеми кінця XVI – XVIII століть” (Видавництво “Темпора”, директор Юлія Олійник). Монографія – це результат багаторічної праці старшого наукового співробітника музею, кандидата історичних наук Ігоря Ситого. Унікальність книги полягає не стільки в обсязі – 972 стор., 1372 кольорові ілюстрації печаток та документів, а в тому, що це перше узагальнююче видання з української козацької сфрагістики. Його джерельну базу складають 845 печаток (1832 відбитки та штемпелі) із зібрання Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського, 621 – з Державного архіву Чернігівської області, 17 – з Музею історичних коштовностей України і Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та понад 600 опублікованих печаток з архівних і музейних збірок України, Білорусі, Польщі, Швеції та Росії.

Музейна архівна колекція досліджуваного періоду включає в себе понад 5200 документів XVI–ХІХ ст. із зібрання Василя Тарновського, а також матеріали Чернігівської губернської вченої архівної комісії та Чернігівського єпархіального сховища старожитностей та надбань Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського у ХХ ст. До найдавніших належать печатки князя Костянтина Острозького 1583 р., Київського Пустинно-Миколаївського монастиря 1584 р. та гетьмана Гаврила Крутневича 1603 р.

У збірці українських старожитностей Василя Тарновського представлені 135 відбитків гетьманських печаток, які репрезентують усіх керманичів Лівобережної України та окремих правобережних гетьманів; виявлені 117 сфрагісів генеральної та полкової старшини, 215 – представників сотенної старшини, військових товаришів і канцеляристів, 71 печатка рядового козацтва.

Міську сфрагістику демонструють 44 печатки Батурина, Гадяча, Глухова, Мглина, Ніжина, Переяслава, Полтави, Прилук, Стародуба, Чернігова та інших міст і містечок. Низка печаток адміністративних, земельних та судових установ ілюструє діяльність Генеральної військової канцелярії, Генерального військового суду, полкових судів. Серед печаток, які стосуються діяльності церкви, зустрічаємо імена київських митрополитів, чернігівських архієпископів, ігуменів монастирів, парафіяльних священиків.

Загалом у книзі характеризуються різні категорії печаток, уміщені на них емблеми, знаки, символи та написи, форми, розміри, матеріали та техніки їх виготовлення, різновиди документів, на яких зафіксовані сфрагіси, практика застосування, ставлення суспільства до печатки як важливого елемента соціально-правових відносин.

         Під час презентації в музеї була розгорнута виставка документів з печатками з музейного зібрання та оригінальний малюнок гетьманської печатки, вміщений у “Книзі Забіл” у 1740-х роках з написом “Anno 1576: sigilum Ucraini”.