3D-моделі музейних експонатів

Із червня 2023 року у Чернігівському історичному музеї ім. В.В. Тарновського спільно з Інститутом археології НАН України за підтримки Німецького археологічного інституту (DAI) відбувається проєкт зі створення 3D-моделей музейних експонатів. Розпочатий він був з цифровізації хрестів-енколпіонів доби Київської Русі.

Проєкт покликаний зберегти інформацію про археологічну колекцію музею, надати можливість археологам, історикам, науковцям з різних країн світу та всім тим, хто цікавиться історичною спадщиною України, використовувати ці цифрові моделі.

У музеї зберігається археологічна частина колекції Василя Тарновського, пов’язана з вивченням городища Княжа Гора (X–XIII ст.) на Черкащині. У літературі цю пам’ятку прийнято ототожнювати з історичним містом Роден, яке згадується в літописі під 980 роком.

Наприкінці ХІХ ст. Василь Тарновський придбав територію городища та запросив для фахового дослідження професійного археолога Миколу Біляшівського. Археолог розпочав розкопки на цьому місці в 1891 році. Матеріали розкопок поповнили колекцію старожитностей В. Тарновського. До неї увійшли і хрести-енколпіони. Колекція енколпіонів зібрання В. Тарновського колись була однією з найкращих і налічувала 53 предмети. У ній були не лише знахідки з Княжої Гори. На жаль, цілісність колекції порушено. Під час Другої світової війни знахідки були частково втрачені.

Сьогодні в Чернігівському історичному музеї імені В. В. Тарновського зберігається 21 енколпіон. Майже всі хрести колекції Василя Тарновського створювали давньоруські майстри, датуються вони переважно XII–XIII ст. – часом завершальної фази існування поселення на Княжій Горі.