23 березня

23 березня 1898 року відбулося засідання Чернігівської губернської вченої архівної комісії на якому, до історичного музею комісії пані О.А.Марцишевська передала парні двоствольні пістолі ХVІІІ ст. відомого німецького майстра Іогана Якоба Кухенрейтера.

Пістолі майстра Іогана Якоба Кухенрейтера з музейної колекції