21 липня

21 липня 1921 року у Чернігові помер Іван Григорович Рашевський (1849-1921) – зберігач, згодом – директор Музею українських старожитностей В.В.Тарновського, відомий художник, скульптор, колекціонер, гласний Чернігівської міської думи (її голова у 1918 році), гласний Чернігівського губернського земства. Дворняського походження.

Музейна експозиція про Івана Григоровича Рашевського