Ґудзик XVIІ– XVIІІ ст.

Ґудзик. XVIІ– XVIІІ ст.

Срібло.

Інв. № И-3323. Каталог В.В. Тарновського № 860–861.