Історія Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського стала об’єктом успішно захищеного дисертаційного дослідження

синельник31 січня 2014 року в залі засідань Інституту історії України НАН України, що на вул. Грушевського, 4 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Дисертантом – радником Чернігівського міського голови Іриною Сергіївною Синельник обрана тема: “Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського: інституційний розвиток, напрями роботи, формування фондових зібрань (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)”. Це – перше наукове дослідження такого рівня, присвячене історії окремого музею від його виникнення до сьогодення, адже проблема становлення і розвитку музеїв як важливої соціальної інституції не надто привертало увагу вітчизняної історичної науки.

Дослідницькі завдання полягали в аналізі стану наукової розробки і джерельної бази зазначеної теми, простеженні ролі В.В. Тарновського в розвиткові музейної справи на Чернігівщині, визначенні основних віх історії Чернігівського історичного музею та з’ясуванні результатів впливу владних структур на функціонування установи. Були простежені та охарактеризовані п’ять хронологічних періодів розвитку музею, притаманні їм основні форми і методи роботи за всіма напрямками музейної справи, розкрите значення історичного музею імені Василя Тарновського у процесі становлення та діяльності окремих музеїв краю. Дослідниця не оминула увагою й питання особливостей поповнення музейних фондів.

Задля формування уявлення про предмет дослідження залучена значна джерельна база, яка складається з документів Державного архіву Чернігівської області, музейного зібрання, звітів, опублікованих наукових праць та розвідок про Чернігівський історичний музей та музейну справу в Україні, загалом – 580 позицій. Дисертантка зосередила увагу на тому, що упродовж свого існування Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського виконував і продовжує виконувати важливу функцію методичної і практичної підтримки музеїв Чернігівщини, особливо тих, що функціонують на громадських засадах.

Фото-0108Аналізуючи наукову діяльність музею, І.С. Синельник відзначає, що вона у більшості періодів була достатньо активною, а музей завжди залишався важливим науковим осередком регіону. На її думку, визначальним щодо сучасного етапу розвитку музею в цьому напрямку залишається опрацювання музейного зібрання, його каталогізація та введення до наукового обігу. Цьому допомагає започаткований у 1996 році музейний збірник наукових праць “Скарбниця української культури”, який на сьогодні має 15 випусків.

Окремим розділом роботи проаналізовано історію формування музейної колекції, її значних як кількісних, так і якісних втрат. Визначено, що поповнення фондів проводиться на базі загальної концепції розвитку музею, де застосовуються традиційні форми і методи комплектування, серед яких не останнє місце посідає “комплектування по гарячих слідах подій”.

Водночас аналіз розвитку установи на сучасному етапі дозволяє окреслити проблеми, над вирішенням яких слід, на думку авторки, зосередити увагу не тільки співробітникам, а й засновникам музею. Насамперед, це розширення експозиційних та виставкових площ, облаштування фондосховища з виділенням розділу “відкриті фонди”, створення умов для реставраційної бази, яка буде здатна задовольнити потреби не тільки обласного музею, а й районних.

Фото-0112Офіційні опоненти – доктор історичних наук, професор М.Г. Палієнко та кандидат історичних наук, доцент О.Б. Походяща, члени спеціалізованої вченої ради Р.Я. Пиріг, О.П. Реєнт, О.І. Гуржій, М.Ф. Дмитренко та інші відзначили достатньо високий рівень роботи дисертантки. Всі виступаючі звертали увагу на особливе значення колекції Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського не стільки як регіонального центру, а й загальноукраїнського.

Результати роботи, яка захищалася в екстремальних умовах “поля бою” по вулиці Грушевського, 4, оголосив директор Інституту історії України НАН України академік В.А. Смолій; вони говорять самі за себе – 19 з 19 членів ради позитивно проголосували за присудження І.С. Синельник наукового ступеня кандидата історичних наук.

Колектив Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського щиро вітає Ірину Синельник із цією довгоочікуваною подією і бажає подальших творчих успіхів на ниві вивчення історії музейної справи Чернігівщини.