Фібула кінця Х – початку ХІ ст.

АРХЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Фібула. Кінець Х – початок ХІ ст.

Ґрунтовий могильник у Чернігові (вул. Магістратська).

Розкопки О.В. Шекуна, 1988 р.

Кольоровий метал. Інв. № Арх-118.