Поповнення бібліотеки музею

Незважаючи на трагічні і жорстокі події російсько-української війни заклади культури Чернігова, і зокрема, музеї продовжують працювати. У 2022 році та на початку 2023 року до бібліотеки Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського надійшли наступні видання:

дослідниця Марина Траттнер передала власну наукову працю «Скарби шведських архівів. Документи з історії України» (упорядниця – Марина Траттнер, Одеса, видавець «Музей української книги», 2021 рік) – у виданні наведено огляд шведських архівів, в яких зберігаються документи, пов’язані з українською історією. Вперше до наукового обігу запроваджується низка джерел з історії України ХVІ–ХVІІІ ст. Особливе місце серед документів займають матеріали до історії шведсько-українських відносин періоду гетьманства Івана Мазепи та Пилипа Орлика;

Львівський історичний музей надіслав «Портрет. Каталог» (автор – Сергій Богданов, Львівський історичний музей, Львів, 2021 рік) – ілюстрований каталог живописних портретів з фондів Львівського історичного музею, який охоплює ХVІ – початок ХХ ст.;

доктор історичних наук, професор Юрій Мицик передав музею – «Архів компанійського полковника Іллі Новицького (остання третина ХVІІ ст.). Збірник документів» (упорядник – Юрій Мицик, Київ, 2022 рік) – у збірнику переважно представлені листи й універсали гетьманів Івана Самойловича та Івана Мазепи та «Листування Є.Ю.Спаської з С.А.Таранушенком» (упорядник – Юрій Мицик, Київ, 2022 рік) – епістолярна спадщина двох видатних українських вчених-мистецтвознавців, музейників, етнографів, дослідників української старовини;

авторський колектив надав книгу «Чернігів у вогні» (автори – Сергій Дзюба, Марія Пучинець, Віталій Назаренко, Григорій Войток, Чернігів, видавництво «Десна Поліграф», 2022 рік), що розповідає про учасників  оборони міста наприкінці лютого – на початку квітня 2022 року.

Щиро дякуємо усім дарувальникам!